Gminny Ośrodek Kultury w Czeremsze jest gminną instytucją kultury działającą na rzecz środowiska lokalnego poprzez  edukację kulturalną. Jej wielokierunkowa działalność ma na celu dotarcie do jak największej grupy odbiorców i zaangażowanie ich do aktywnego uczestnictwa w kulturze.

Do statutowych zadań Gminnego Ośrodka Kultury należy:

 • edukacja i wychowanie przez sztukę;
 • rozwijanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych społeczeństwa;
 • tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego;
 • współpraca z organizacjami i instytucjami
 • tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego
 • gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, udostępnianie i ochrona dóbr kultury
 • promocja twórców i artystów z regionu
 • prowadzenie zespołów i kół zainteresowań
 • organizowanie koncertów, spektakli, przeglądów, konkursów i warsztatów twórczych

Gminny Ośrodek Kultury w Czeremsze prowadzi szeroką działalność skierowaną do wszystkich mieszkańców Czeremchy.

Do stałych form naszej działalności należą:

 1. koło plastyczno-rękodzielnicze (m.in. warsztaty wyplatania ze słomy, tkackie, garncarskie, wykonywania kwiatów z bibuły; decoupage,makrama, linoryt ),
 2. Ognisko Muzyczne - nauka gry na instrumentach ( instrumenty dęte, akordeon, pianino), w tym Młodzieżowy Zespół Instrumentów Dętych
 3. zajęcia taneczne ( 3 grupy taneczne)
 4. Zespół Czeremszyna i Hiłoczka

Działalność GOK-u  cieszy się ogromną popularnością, dlatego też cały czas jesteśmy otwarci na propozycje nowych zajęć.
Corocznie również organizujemy liczne imprezy plenerowe (kulturalno-rozrywkowe , sportowo-rekreacyjne), spotkania, wieczorki taneczne, wycieczki, konkursy. Współpracujemy ze wszystkimi organizacjami i instytucjami działającymi na terenie gminy Czeremcha. W ośrodku kultury prężnie działa kawierenka.