Ludowa kultura nie musi być ponura projekt, skierowany do dzieci, młodzieży, dorosłych mający na celu ocalenie części kultury ludowej-rzemiosła, jak również stworzenie ciekawych zajęć z wykorzystaniem rzemiosł.
Projekt obejmuje warsztaty rękodzielnicze :"szycie ze słomy", tkackie, garncarstwo , warsztaty sitodruku, połączone z projektowaniem.
W trakcie realizacji zadania, uczestnicy warsztatów zostaną zapoznani z techniką wykonywania obiektów ze słomy, tkanin, poznają niektóre procesy przygotowawcze, które są niezbędne aby takie obiekty, tkaniny powstały, poznają garncarstwo, w szczególności pracę na kole garncarskim (w tym celu zostanie zakupione koło garncarskie, posłuży ono również na dalszych zajęciach po zakończeniu projektu),podstawy sitodruku.
Podczas "spotkań etnograficznych" uczestnicy zostaną zaangażowani w działania dokumentacyjne :fotograficzne, filmowe, które posłużą jako materiał ilustracyjny na fb . W ramach projektu wykonane zostaną również graffiti wykorzystujące motywy ludowe na budynkach/wagonach stojących na placu GOK ( np. motywy , które wykorzystano w sitodruku) Projekt zakończy wystawa prac, fotografii oraz wspólne ognisko.

Finansowanie
w ramach Podlaskiego Pomostu Kultury:
Narodowe Centrum Kultury
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury

ppk bmk

 

z programu Działaj Lokalnie
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszczy Białowieskiej

   euroregion  

Stowarzszenie Miłośników Kultury Ludowej we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Czeremsze realizuje projekt

                                                   pt. "SZKOŁA GINĄCYCH RZEMIOSŁ"

w ramach projektu zapraszamy na warsztaty garncarskie, tkackie, wyplatanie ze słomy, wycieczki etnograficzne, wystawy

Zajęcia odbywają się w Gminnym Ośrodku Kultury w Czeremsze: - tkactwo - codziennie od godz. 14.00 (mozliowść wytkania chodnika bądź tkaniny)
- wyplatanie ze słomy - czwartek godz. 15.00 - 18.00 - garncarstwo - piątek godz. 15.00 - 18.00 - wycieczki etnograficzne
Wstęp wolny. Zapraszamy :-)
Finansowanie projektu: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej,

zapisy, więcej informacji w GOK Czeremcha tel. 85 6850084

Spędź swój wolny czas w Gminnym Ośrodku Kultury, biorąc udział w projekcie

KULTURALNA SPORTOWA CZEREMCHA ODJAZDOWA

Zapraszamy na

WARSZTATY RĘKODZIELNICZE ,PLASTYCZNE

WARSZTATY JOGI,WYCIECZKI ETNOGRAFICZNE,OGNISKA,

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ

Zajęcia te odbędą się dzięki Programowi Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanemu przez

Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy ze Stowarzyszeniem Euroregionu Puszcza Białowieska

NIE SIEDŹ W DOMU, BĄDŹ AKTYWNY !!! WSTĘP WOLNY

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE tel.85 685 00 84 i na FB/GOK-Czeremcha

Dzialaj Lokalnie logo rgb logo ARFP cmyk jpg Logo PAFW-projekt1 rgb