KAWIARENKA , BILARD, PIŁKARZYKI
Wtorek – Czwartek w godz. 12:00 – 20:00
Piątek – Sobota w godz. 13:00 – 22:00

 

NAZWA/OPIS

DZIEŃ

GODZINA

PROWADZENIE

OPŁATA

1

OGNISKO MUZYCZNE
 nauka gry   na instrumentach: akordeon, pianino

WTOREK
CZWARTEK

12,00- 20.00

BARBARA
KUZUB-SAMOSIUK

6 ZŁ

LEKCJA

2

OGNISKO MUZYCZNE
 nauka gry   na instrumentach dętych : klarnet, trąbka, puzon, saksofon, alt, tenor

ŚRODA
SOBOTA

GODZINA USTALANA INDYWIDUALNIE

MIKOŁAJ GORODKIEWICZ

BEZPŁATNE

3

AEROBIC

WTOREK
CZWARTEK

18.00- 19.00

ILONA PUKALEWICZ

PŁATNE

4

KOŁO GARNCARSKIE

PIĄTEK

15.00-  18.00

ANNA MARKIEWICZ

BEZPŁATNE

5

ZDROWY KRĘGOSŁUP

WTOREK
LUB
 CZWARTEK

16.00 -17.00

ILONA PUKALEWICZ

PŁATNE

6

WARSZTATY WYPLATANIA ZE SŁOMY

CZWARTEK

13.00

DOROTA KOSOWSKA

BEZPŁATNE

7

KOŁO PLASTYCZN0-RĘKODZIELNICZE

WARSZTATY KULINARNE

OD WTORKU DO SOBOTY

13.00 – 19.00

MICHALINA SZCZYTYŃSKA

HALINA SMYK

BEZPŁATNE

8

KOLO BALETOWE

SOBOTA

12.15 – 13.15

AGNIESZKA KULFAN-PŁ0ŃSKA

PŁATNE

9

JEZ. ANGIELSKI
DLA DZIECI

SOBOTA

13.15

AGNIESZKA KULFAN-PŁ0ŃSKA

PŁATNE

10

HARCERSTWO

1-2 RAZY W TYGODNIU

RÓŻNE GODZINY

URSZULA SAWICKA

BEZPŁATNE

11

HIŁOCZKA

PIĄTEK

16.00 – 18.00

IRENA WISZENKO

BEZPŁATNE