Lp.

Nazwa / Opis

Dzień

Godzina

Prowadzenie

Opłata

 1.

OGNISKO MUZYCZNE
 nauka gry   na instrumentach: akordeon, pianino

WTOREK

CZWARTEK

13:00 – 18.00

Barbara

Kuzub – Samosiuk

6 zł za lekcję

 2.

OGNISKO MUZYCZNE
Młodzieżowy Zespół Instrumentów Dętych
 nauka gry   na instrumentach dętych : klarnet, trąbka, puzon, saksofon, alt, tenor

WTOREK
CZWARTEK
PIĄTEK
SOBOTA

17:00 – 19.00

Mikołaj Gorodkiewicz

bezpłatne

 3.

AEROBIC

WTOREK

CZWARTEK

18.00 – 19.00

Ilona Pukalewicz

płatne

 4.

KOŁO GARNCARSKIE

PIĄTEK

15:00 – 18.00

Anna Markiewicz

bezpłatne

5.

WARSZTATY WYPLATANIA ZE SŁOMY

piątek

14:00 -  17.00

Dorota  Kosowska

bezpłatne

6.

OTWARTA   PRACOWANIA TKACKA
  (możliwość wytkania pasiaka, chodnika)

WTOREK -SOBOTA

Od godz. 14.00

 

bezpłatne

6.

ZAJĘCIA TANECZNE

WTOREK

ŚRODA

WTOREK
15.00-  16.00

ŚRODA
17.30 – 18.30

Krzysztof Twarowski

Samanta Gajewska

płatne

7.

FITNESS

ŚRODA

18.00 – 20.00

Sebastian Wąż

bezpłatne

8.

HILOCZKA

PIĄTEK

16.00- 18.00

Irena Wiszenko

bezpłatne

9.

HARCERSTWO

1-2 RAZY W TYGODNIU

RÓŻNE GODZINY

Urszula Sawicka

bezpłatne

 10.

KOŁO PLASTYCZN0-REKODZIELNICZE

WTOREK
ŚRODA
CZWARTEK
SOBOTA

14:00  - 17.00 

Tamara Kierdelewicz

Dorota Kosowska

Bogusława Czarkowska

bezpłatne

KAWIARENKA INTERNETOWA

czynna :

Wtorek – Czwartek w godz. 12:00 – 20:00

Piątek – Sobota w godz. 13:00 – 22:00